nederlands   uk   de Home Klauwgezondheid Uiergezondheid Voeding Vruchtbaarheid Stal Contact  


Wie is....Dairy Solutions

Dairy Solutions is een jong bedrijf gebaseerd op diepgaande internationale ervaring met management in de melkveehouderij. Duurzaam en verantwoord met waardevolle melkkoeien omgaan betekent levensduur/levensproductie en hoge efficientie, voor het dier én voor de veehouder.

Om management duurzaam te verbeteren is het belangrijk de juiste preventieve methoden te gebruiken. Dairy Solutions biedt daarom oplossingen op diverse terreinen binnen de veehouderij welke internationaal worden gevonden. Koeien zijn overal vergelijkbaar, het management verschilt sterk tussen landen en zelfs binnen een land tussen gebieden. Door internationaal goed te kijken en te leren kunnen veel verbeteringen worden overgenomen. 

Met veterinaire ogen wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen binnen een melkveebedrijf met als doel het bedrijf optimaliseren voor een gezonde melkproductie. Enkele voorname aandachtsgebieden zijn:

  • Rantsoen; rantsoen samenstelling berekenen, drogestofopname verbeteren, mogelijke practische aanpassingen in het voersysteem aanbrengen, mineralenstatus bepalen en daarvoor een gepast mineralenpakket berekenen. Voornaamste symptomen van gebreken in het rantsoen zijn zaken als lebmaagverplaatsing, slepende melkziekte, vette lever, pensverzuring.
  • Uiergezondheid; Het uier als orgaan mag het aan niets ontbreken voor een gezonde melkproductie. De aanvoer ligt bij het rantsoen, de afvoer en het conditioneren bij het melken en in de stal. Optimale melktechniek en melkprocedures dus, samen met de juiste hygiene. Voornaamste symptomen van gebreken hierbij zijn verhoogd celgetal, (sub)klinische mastitis, slechte speenkwaliteit, onrust tijden het melken, kreupele koeien etc.
  • klauwgezondheid; De benen en klauwen van de koe zijn essentieël voor mobiliteit en daarmee voeropname en dus productie. Op dit gebied is er, naast aanleg (fokkerij) veel interactie tussen factoren binnen het bedrijf. Factoren als stalcondities en klauwverzorging maar zeker ook voeding (pensverzuring, mineralenstatus) en hygiene. Voorname symptomen van gebreken zijn kreupele koeien, verminderde mobiliteit, verminderde activiteit (tocht), onrust in de melkstal, verminderde ds opname dus productiedaling etc.

Dairy Solutions, en daarmee ook deze site, is voortdurend in ontwikkeling. Komt u daarom geregeld hier terug om in deze ontwikkelingen te delen.

 

Kijk hier voor de geldende algemene voorwaarden waaronder Dairy Solutions werkt

World Wide Dairy Solutions is een jong bedrijf opgericht door Ferdinand Veenstra. Ferdinand baseert zich op jarenlange ervaring met het dagelijkse management binnen de internationale melkveehouderij. Een rijk netwerk van professionele mensen met kennis van de sector binnen Europa en Noord-Amerika zorgt hierbij voor een schat aan informatie. Deze ervaring wordt vooral ingezet ter preventie van managementproblemen rond melkkoeien om daardoor op een duurzame manier gebruik te kunnen maken van het kapitaalgoed wat rundvee is.

 

De moderne melkkoe levert prestaties vergelijkbaar met een top atleet. Natuurlijk zal het hele management hierop moeten worden afgesteld. Als we veel van de dieren vragen in de zin van productie, levensduur, voortplanting enz. zullen we hen ook veel moeten bieden!

 

Als de input of het beheer niet top is zullen de dieren hierop reageren door niet optimaal te presteren. Een dier welke niet goed functioneert brengt veel extra werk met zich mee om de gevolgen hiervan te bestrijden. Voorbeelden hiervan zijn problemen met uiergezondheid, klauwproblemen, vruchtbaarheidsproblemen etc.

 

WW Dairy Solutions richt zich er op om dergelijke problemen te voorkomen en eventueel te corrigeren met de juiste hulpmiddelen binnen het dagelijks management. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de juiste methoden en middelen om de uiergezondheid op een goed peil te krijgen en te behouden. Mastitis en celgetal zijn hierin kernwoorden. Kijk hier voor de beschrijving van problemen zoals die binnen de melkveehouderij spelen en de bijbehorende oplossingen.

 

Nieuws:
Laatste update:01-11-2016


Goatshopping.nl ...

COWSHOPPING.nl ...

Dé Inkuilverbete ...

Flexibele en bet ...
Copyright 2010 Dairy Solutions    --    Prikwei 32    --    8495NG Aldeboarn    --    The Netherlands    --    info@dairysolutions.nl