nederlands   uk   de Home Klauwgezondheid Uiergezondheid Voeding Vruchtbaarheid Stal Contact  


 

Relatie Voeding en klauwproblemen 

Stoornissen in de stofwisseling beïnvloeden de hoornkwaliteit van de klauw en kunnen leiden tot zoolbloedingen en chronische klauwbevangenheid. Let bij de voeding op de volgende zaken:

Zorg voor voldoende structuur in het rantsoen:

Kuilgras dat arm is aan ruwe celstof (< 225) en te fijn gehakselde snijmaïs (<0,8 cm) kunnen problemen geven; de koeien moeten dag en nacht over goed ruwvoer kunnen beschikken; zorg ervoor dat het rantsoen niet te veel eiwit bevat. Een graadmeter voor de verwerking van eiwit is het ureumgehalte van de tankmelk (norm: 20-25); 

 
Mineralen moeten in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn in het rantsoen:

 
In de meeste situaties zullen mineralen, met name spore-elementen, niet voldoende in het rantsoen aanwezig zijn. Ze zijn echter wel onmisbaar voor een goede stofwisseling! De spore-elementen laten zich nauwelijks met reguliere mineralenmengsels aanvullen. Hiervoor is het noodzakelijk deze elementen 'organisch' te binden waardoor ze veel beter beschikbaar zijn voor de koe. 

Pensverzuring  (acuut of sub-acuut).

als in de pens de verhouding tussen beschikbare energie en eiwt niet in orde is zal de pens-pH suboptimaal zijn, dat wil zeggen te laag. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van de klauwen waardoor deze gevoelig worden voor allerhande aandoeningen. De volgende figuur geeft in een overzicht weer wanneer dit zich voordoet:

 

Als correctiemiddel is het erg effectief om de pens te bufferen (compenseren verzuring). Dat doet de koe normaliter zelf door het aanmaken van NatriumBicarbonaat, maar in de verstoorde situatie kan ze dit niet voldoende. Een uiterst effectief product voor deze situatie is Acid Buff.

Acid Buf is een natuurlijke grondstof welke de pens pH selectief beïnvloedt. De biologische beschikbaarheid van de nutriënten (30% Calcium en 5% Magnesium) stabiliseert de pens voor lange tijd tussen pH 6,2 en pH 5,5 . Het is vele malen efficienter dan een veelgebruikt product als Natriumbicarbonaat (NaHCO3). Onderstaande formule geeft dit chemisch weer; puur door de samenstelling neutraliseert AcidBuf de dubbele hoeveelheid zuur vergeleken met 'Bicarbonaat':

 

Copyright 2010 Dairy Solutions    --    Prikwei 32    --    8495NG Aldeboarn    --    The Netherlands    --    info@dairysolutions.nl