nederlands   uk   de Home Klauwgezondheid Uiergezondheid Voeding Vruchtbaarheid Stal Contact  


CoPulsation™ Milking System

 

 

`De eerste verandering in pulsator-design in 50 jaar`

Lees hier het artikel uit Melkvee Magazine met de verklaring en uitleg

 

Waarom zoveel drukte om een pulstor? 

De huidige melktechniek is niet in staat om koeien (en geiten) optimaal te melken. Alle ervaring en vernieuwingen ten spijt blijft mastitis / uiergezondheid de belangrijkste reden voor afvoer van dieren. Mastitis komt op alle melkveebedrijven in meer- of mindere mate voor en er zijn diverse specialisten die u kunnen vertellen wat u beter moet doen. De oorzaak wordt altijd gezocht in het management.

Voeding, stal, klimaat, hygiene, fokkerij etc. Kortom, het is uw eigen schuld. Nooit wordt de melkmachine aangewezen, die is toch elk jaar KOM gekeurd? Toch is het eenvoudig te begrijpen dat het melkproces alles behalve optimaal verloopt: spenen zijn verkleurd en beschadigd, speenpunten zijn uitgestulpt en vereelt, koeien zijn lastig, vaarzen laten de melk niet goed schieten, bepaalde kwartieren laten zich slecht- of niet melken etc etc. Als je simpelweg observeert tijdens het melken zie je dat dit veel beter zou moeten kunnen.

Uw melkmachinedealer wil u wel verder helpen, met andere spenendip, andere tepelvoering, speciale melkklauwen, geleidbaarheidsmeting en noem maar op. Geen van alle maatregelen pakt echter de basis aan. Op deze site kunt u lezen wat er mis is met uw huidige pulstiesysteem. De interactie tussen tepelvoering en speen is het enige wat een koe merkt van het melken. Zoek daar dus ook de oplossing. Met optimalisatie van dit proces zullen koeien en geiten sneller melken (10-20%) en beter uitmelken. Koeien/geiten zullen rustiger zijn en speenpunten veel gezonder. De mooiste beloning is echter het reduceren van mastitis tot niveau dat op geen andere manier is te bereiken. De specialisten in de industrie zullen u dit niet vertellen, en waarschijnlijk zelfs tegenspreken, omdat hun verdienmodel gebaseerd is op het bestaan van problemen met melken en uiergezondheid.

Beter vraagt u het aan de collega`s die nu die verbetering hebben ervaren (bel 06-83333430) en weten wat CoPulsation brengt. 

 

Hoe CoPulsation™ Werkt:

De basis van de meerwaarde van CoPulsation™ Milking System is het unieke pulsatie design. De pulsator heeft 2 onafhankelijke spoelen (figuur 1) voor het regelen van afwisselend buitenlucht en vacuum naar de melkbeker. De ene spoel regelt de toestroom van verse (atmosferische) buitenlucht en de andere regelt de vacuum-inlaat. De klep van de eerste spoel moet gesloten zijn alvorens de klep van de tweede kan worden geopend. Een normale pulsator heeft maar 1 klep welke afwisselt tussen vacuum en buitenlucht. De luchtsroom zal dus altijd bij die ene klep langs moeten. 

Figuur 1

CoPulsation Milking System pulsator - opengewerkt aanzicht

Het CoPulsation principe voorkomt het mengen van buitenlucht en vacuum zoals dat bij conventionele systemen wel gebeurt. Tevens kan hiermee de doorstroom opening van de buitenluchtklep veel groter zijn dan bij andere pulsatoren waardoor de lucht vlot de pulsator kan binnenstromen in plaats van rond te blijven wervelen boven en langs de klep (figuur 2).


Conventional inlet

Conventioneel: Stroomopening luchttoevoer: De luchtdoorstroom is beperkt en onlogisch.

 Grootte doorstroom:

 

 


Copulsation inlet

CoPulsation™ Stroomopening luchttoevoer: CoPulsation: de luchtstroom heeft vrije doorgang!

Grootte doorstroom:  (15 x groter)

Figuur 2:

Pulsator design vergelijk - conventioneel vs. CoPulsation™ Milking System


Het netto resultaat is de mogelijkheid om lucht en vacuum 2 á 3 keer sneller in en uit de pulsatieruimte in de melkbeker te verplaatsen als met een regulier pulsatiesysteem. De snelle verplaatsing van lucht naar de melkbeker (figuur 3) gedurende de rustfase laat de voering heel anders dichtgaan dan bij een regulier systeem. De voering vouwt zich als het ware masserend over de gehele lengte van de speen samen waardoor de speenpunt wordt afgeschermd van het vacuum. Een conventioneel systeem zal daarentegen de voering alleen samenknijpen op de speenpunt en een deel van het vacuum op het speenkanaal blijven uitoefenen.

Conventional C phase Copulsation C phase

Conventioneel; C fase: 140 msec                        

CoPulsation™; C fase: 60 msec

Figuur 3:

Pulsatiecurve - CoPulsation™ vs. conventioneel

 

Wat maakt dat uit?

De beperkte luchtstroom van een conventioneel pulsatiesysteem heeft tot gevolg dat de voering alleen onder de speen samenvouwt. Er is niet voldoende punch om de voering helemaal dich te knijpen en ze blijft daarom ietsje open staan onder de speen terwijl er op de punt van de speen wordt geknepen. Dr Derek Forbes heeft aangetoond dat dit proces verantwoordelijk is voor het omhoog masseren van bacteriën in de speen, aldus mastitis veroorzakend. 

De werking van de gescheiden kleppen in een CoPulsator garanderen een veel sterkere luchtverplaatsing waardoor de voering wél helemaal dichtvouwt en zelfs over de hele lengte van de speen deze kan masseren, ongeveer zoals een zuigend kalf dit ook doet. Hieronder is het verschil in werking schematisch te zien:

Boven: Systemen zoals we die nu kennen knijpen op de speenpunten. Gevolgen zijn slechte speenconditie, niet goed uitmelken van kwartieren, lastige koeien en mastitis.

 

CoPulsation sluit de voering compleet af waardoor de druk op de speenpunt wegvalt. Resultaten zijn gezonde speenpunten, vlot- en goed uitmelken, plezierige koeien en veel minder mastitis (aangetoond!).

 

Waarom CoPulsation™ gebruiken?

Er is veel onderzoek wat aantoont dat de melkmachine, of meer in het bijzonder de pulsatie, verantwoordelijk is voor het veroorzaken van mastitis. Een simpele observatie van melkkoeien op een willekeurig bedrijf bevestigt deze redenatie: Vaarzen welke voor het eerst gemolken worden zullen (afgezien van adrenaline-stress) vlot en compleet uitmelken. Het is uiterst ongewoon dat trage kwartieren en oneven uiers de eerste maanden van de lactatie voorkomen. De eerste signalen dat de melkmachine problemen veroorzaakt zijn onrustige vaarzen en rode spenen na het afnemen van het melkstel.

Op de volgende video (20 vaarzen) is te zien hoe plezierig melken kan zijn met Copulsation;

 

Een integraal deel van het CoPulsation™ Milking System is het design van de tepelvoering. De voering moet rond zijn met een lage weerstand tegen samenknijpen. De ronde vorm is essentieël omdat dat de basis is voor het compleet wegnemen van het vacuum rond het speenkanaal tijdens de rustfase. Een soepele (lage weerstand tegen samenknijpen) voering is nodig om de juiste massage te kunnen verkrijgen. Een stugge voering zal niet goed samenvouwen en daardoor niet de juiste massage geven welke noodzakelijk is om stuwing en zwelling van de speen tegen te gaan.

Het bewijs voor deze werking van de voering is het feit dat koeien welke met het CoPulsation™ Milking System gemolken worden geen speenzwelling laten zien tijdens het melken. Verder spreekt het feit dat bij koeien gemolken met het CoPulsation™ Milking System substantieel minder mastitis voorkomt voor zich! Een studie gepubliceerd in `the Journal of Dairy Science` (83:2004-2007) laat zien dat bij koeien gemolken met een conventioneel systeem tot 16 keer vaker mastitis voorkomt dan bij dieren gemolken met het CoPulsation™ Milking System. 

Een vervolgstudie (International Dairy Topics) toonde aan dat bij langer vergelijken er een substantieële verlaging van het aantal gevallen van `omgevingsmastitis` bleek te zijn bij de koeien welke gemolken werden met het CoPulsation™ Milking System.

De CoPulsation™ pulsator werkt simultaan, dat wil zeggen dat alle 4 spenen gelijktijdig de zuigslag ervaren en dus ook de rustslag.  De slagfrequentie is 45 slagen per minuut bij een zuig/rustslag verhouding van 60/40. Deze combinatie biedt verschillende fundamentele voordelen ten opzichte van conventionele systemen.

De simultane werking biedt voordeel omdat bij alternatieve pulsatie drukverschillen optreden welke kruisbesmetting veroorzaken. Alternatief pulseren veroorzaakt schommelingen in onderdruk doordat het ene paar voeringen open gaat terwijl het andere paar nog open is.

Een rapport in het `Polish Veterinary Journal` (vol. 8, nr.4, 2005, Pawlak) laat zien dat alternatief pulseren ongewenste schommelingen veroorzaakt, hiermee kruisbesmetting stimulerend. Pawlak stelt dat deze drukschommelingen de melk terug drijven naar de spenen en ze daarmee nat maakt (Speenwashing). De spenen bij CoPulsation blijven droog en worden niet gewassen met melk tijdens het melken.

Op onderstaande filmpjes is goed te zien wat er gebeurt met melk bij alternatief melken (1e filmpje) en simultaan melken (2e filmpje).

De effectieve massage welke  CoPulsation™ op de spenen uitoefent maakt het mogelijk om met een lagere pulsatiefrequentie te melken. Dit maakt voldoende tijd vrij voor de melk in de korte melkslang om weg te kunnen stromen. Observaties tijdens het melken met dit systeem laten zien dat de melkstroom tijdens de rustfase volledig stopt! dit is duidelijk te zien in de melkklauw waarin de melk vanuit de korte melkslangen wordt opgevangen. 


 

 
Copyright 2010 Dairy Solutions    --    Prikwei 32    --    8495NG Aldeboarn    --    The Netherlands    --    info@dairysolutions.nl