nederlands   uk   de Home Klauwgezondheid Uiergezondheid Voeding Vruchtbaarheid Stal Contact  


 

 

Ondanks alle kennis die we met elkaaar bezitten is mastitis, klinisch én subklinisch, nog steeds dé reden om koeien op te ruimen. De kosten per aanwezige koe bedragen ongeveer €150 per jaar, gerekend over alle koeien, niet alleen de probleemdieren! De kleinste helft hiervan komt voor rekening van klinische mastitis, de rest dus voor die van subklinische mastitis en/of celgetal. Deze figuur laat zien hoe de werkelijke kostenverdeling er ongeveer uit ziet. Subklinische mastitis en/of celgetal geven niet direct de indruk geld te kosten maar onderstaand tabelletje laat zien welk productieverlies er is bij een oplopend bedrijfs celgetal. 

Miljoenen euro's worden in de sector per jaar geïnvesteerd in onderzoek naar- en promotie van medicijnen en hulpmiddelen om deze problemen te herstellen..

Euro's van veehouders wel te verstaan..

Onderzoeksinstituten en farmaceutische bedrijven verdienen veel geld met (gesubsidieërd) onderzoek en de verkoop van medicijnen. Dierenartsen profiteren hiervan mee en kunnen hun diagnoses en advies goed verkopen. Toeleverende bedrijven leven goed van tepelvoeringen, spenendips, handschoenen, mineralen, boxontsmettingsmiddelen etc. Mag u bedenken of al deze partijen belang hebben bij het werkelijk oplossen van de problemen met mastitis....

Vaak realiseert de veehouder zich niet waar de kosten liggen en of het probleem serieus is. klik op de link van Boerderij voor een artikel hierover.


Het lijkt in ieder geval duidelijk te zijn dat de schuld van problemen meestal ligt bij de veehouder en het management op het bedrijf...althans die krijgen de zwarte Piet toegeschoven..!!

Het is daarom erg belangrijk in deze materie om een duidelijk plan te maken en uit te voeren en niet alle aangeboden 'oplossingen' te proberen. Dit loopt meestal op teleurstelling uit. Op deze site van Dairy Solutions kunt u een klein aantal goed onderbouwde stappen bekijken. 

Dankzij UGCN is het mooi te visualiseren wat de belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

schijfvanvijf_v7 kl.jpg

Klik op de afbeelding voor een prachtig hulpmiddel voor het in kaart brengen van de oplossing.

De invulling van het rode vlak is aan de dierenarts, het oranje aan de veehouder zelf. Groen (2x) en blauw zijn voor Dairy Solutions, de naam zegt het al.

Melken:

Het belangrijkste onderdeel omdat hier de basis ligt voor goed en gezond koeien melken. Als dit proces optimaal is zijn de andere schijven een stuk minder belangrijk. Dit is helaas niet altijd het geval. Mastitis is hoe dan ook een gevolg van verwekker die van buiten het uier komt. Als die niet het uier kan binnenkomen is er dus ook geen infectie. Dat de melkmachine zoals we die kennen juist de oorzaak is van veel mastitis is een gegeven waar heel veel winst valt te behalen: lees meer op

 

Weerstand:

Uiteraard is de algehele gezondheid en weerstand van een dier bepalend in hoe sucessvol ze zal omgaan met eventuele infecties en besmettingen. Het voorkomen van die nieuwe besmettingen is aan de onderdelen melken en infectiedruk. Als het kwaad dan toch is geschied dan moet het lichaam zelf, samen met eventuele antibiotica of andere hulpmiddelen (onderdeel behandelen) aan de bak om de infectie de kop in te drukken. Hiervoor is een goede penswerking en een optimale mineralenstatus vereist.

Minimaliseer INFECTIEDRUK:

 

 

 

 Copyright 2010 Dairy Solutions    --    Prikwei 32    --    8495NG Aldeboarn    --    The Netherlands    --    info@dairysolutions.nl