nederlands   uk   de Home Klauwgezondheid Uiergezondheid Voeding Vruchtbaarheid Stal Contact  


 

Het belang van een evenwichtige, optimale voeding wordt nog te vaak onderschat.


Voeding is dan ook één van de belangrijkste factoren in een succesvolle bedrijfsvoering. Een goed evenwichtig rantsoen samenstellen is niet eenvoudig. Het vraagt enige kennis van de voederwaarde van de grondstoffen en de behoefte van de koeien. Voor hoog-productief melkvee is rantsoenberekening op basis van een gedetailleerde analyse van de ruwvoedervoorraden onontbeerlijk. Ook voor jongvee, droge koeien en vleesvee moet de voeding afgestemd zijn op de behoefte .


Elementen van de voeding :

  • water ( behoefte: 20 tot 140 liter / dag); nodig voor vertering, metabolisme, excretie, oplossen van voedingsstoffen, transport van nutriënten en afvalstoffen in het lichaam, regeling van de lichaamstemperatuur, groei, voortplanting, melkgifte, enz...Moet steeds ter beschikking zijn en van goede chemische en biologische kwaliteit zijn. Beperkte drinkgelegenheid of watertekort resulteert altijd in verminderde prestaties.
  • energie: Bij rantsoenberekeningen maakt men onderscheid in 1.: de energie nodig voor onderhoud van de lichaamsfuncties ( ademhaling , bloedsomloop, vertering) en 2.: de energie nodig voor arbeid, groei, lactatie, en reproductie.
  • eiwit ( proteïnen ) Noodzakelijk voor de opbouw van de weefsels(vb spierweefsel), metabolisme, groei, productie (melk), voortplanting,...
  • mineralen - macromineralen: Calcium , Fosfor , Magnesium , Kalium , Natrium , Chloor , Zwavel
  • sporenelementen: Ijzer, Cobalt, Koper, Mangaan, Zink, Jodium, Selenium.
  • vitaminen: A, B, C, D, E
  • lucht (stalklimaat en ventilatie hebben invloed op luchtkwaliteit: zuurstof en CO2 uitwisseling)

 

Voeding voor rundvee is complex en het samenstellen van een (dynamisch) goed rantsoen is specialistenwerk. Het beste is hiervoor een onafhankelijke adviseur aan te trekken die alle bedrijfsprocessen kan inschatten en optimaliseren en bij voorkeur niet zelf ook voedermiddelen levert.

 

 


Copyright 2010 Dairy Solutions    --    Prikwei 32    --    8495NG Aldeboarn    --    The Netherlands    --    info@dairysolutions.nl