nederlands   uk   de Home Klauwgezondheid Uiergezondheid Voeding Vruchtbaarheid Stal Contact  


 

Detect-Her TailPaint LogoCorrect Application of Detect-Her

 

TailPaint

Vruchtbaarheidsresultaten zijn voor veel veehouders een issue. Het belangrijkste om hierbij goed op orde te hebben is tochtigheiddetectie, of heat-detection

Wat zijn uw opties om een optimale vruchbaarheid te realiseren?

  • (dure) stappentellers?
  • hormoonbehandelingen?
  • veel, heel veel tijd besteden aan het kijken naar de koeien?
  • Tail Paint!?

Tail Paint, letterlijk staartverf, is een hulpmiddel om de vruchtbaarheidsresultaten te monitoren en te verbeteren. Tail Paint vergemakkelijkt het observeren van tochtigheid, door op de staartwortel verf aan te brengen. Bij een koe die meermaals wordt besprongen en is blijven staan, zal de verf van de staartwortel weggeschuurd zijn.

 
WAAROM? Door schaalvergroting, productiestijging en fokkerijbeslissingen worden de vruchtbaarheidsresultaten van melk- en vleesvee negatief beïnvloed: de beschikbare tijd voor observatie per koe neemt af, de tijdsduur waarin de koe de staande tocht laat zien wordt korter. Echte anoestrus wordt weinig waargenomen. Vaak is sprake van suboestrus: de koe is wel degelijk cyclisch, maar laat de staande tocht kort of niet zien.

 
PROTOCOL: Breng wekelijks bij koeien tussen D30 en D40 na afkalven een streep verf van 5cm breed en 20cm lang aan, van de staartwortel naar voren. Bij tochtige koeien zal de verf (grotendeels)verdwenen zijn door dekking of door bespringen van koeien. De dieren die u niet tochtig ziet laat u controleren door de dierenarts. De 6 verschillende kleuren Tail Paint kunnen ook gebruikt worden voor markeren om andere redenen: koeien die nog een cyclus moeten wachten voor dekking, die reeds geïnsemineerd of gedekt zijn of die al drachtig gecontroleerd zijn.

 
NOTA BENE! Breng niet té veel verf aan bij gebruik als tochtigheidscontrole, tenzij de koe veel haar verliest. Wanneer veel verf op de wervels aanwezig is, is interpretatie moeilijker. Pas ook op als er een borstel in de stal aanwezig is, deze kan vals-positieve signalen veroorzaken.

Verpakt per 6 flessen, direct online te bestellen via


 

 

Copyright 2010 Dairy Solutions    --    Prikwei 32    --    8495NG Aldeboarn    --    The Netherlands    --    info@dairysolutions.nl