nederlands   uk   de Home Klauwgezondheid Uiergezondheid Voeding Vruchtbaarheid Stal Contact  


Factoren die de vruchtbaarheid beïnvloeden

In het volgend schema worden de talrijke factoren weergegeven die de
vruchtbaarheid bij rundvee beïnvloeden.  Het is duidelijk dat de vruchtbaarheid op een
melkveebedrijf de resultante is van een complex aantal factoren.

 

Het is duidelijk dat vruchtbaarheid een multifactorieël aandachtsgebied is. Een belangrijke factor in de hedendaagse melkveehouderij is de tijd per dier welke beschikbaar is. De bedrijven worden groter en de marges staan meer onder druk. Gevolg is dat er steeds meer dieren per VAK zijn of steeds minder mensen per 100 koeien etc.

Het op tijd tochtig zien van koeien is dus vaak een bottleneck. De oorzaak kan deels in het niet/slecht tochtig worden van de koeien. Als het rantsoen van de koeien goed in elkaar zit mag dat echter niet dé reden zijn. Stalomstandigheden als gladde vloeren of weinig licht zullen ook meespelen.

Voor wat daarna komt zijn er tegenwoordig bijzondere hulpmiddelen zodat de veehouder ook minder aandacht aan koeien kán geven. Tools als geboortemelding en tochtigheidsdetectie  zijn hierin zeer betrouwbare partners, ontwikkeld door dierenartsen.

 


Copyright 2010 Dairy Solutions    --    Prikwei 32    --    8495NG Aldeboarn    --    The Netherlands    --    info@dairysolutions.nl